Hvert år rammes rundt 3000 yrkesaktive av en strømulykke her i landet. Personer utsatt for strømulykke kan få nerveskader, muskel- og skjelettlidelser samt psykiske ettervirkninger som følge av hendelsen. Forebyggende arbeid er viktig for å redusere antall ulykker og for å sørge for et friskt arbeidsliv.

I tillegg til våre E-Læringskurs tilbyr vi også klasseromskurs via Forte Concept Trainingportal: 
www.trainingportal.no/forteconcept. klikk for se datoer når disse avholdes.

FSE klasseromskurs avholdes av erfarne kursinstruktører med bransjeerfaring, og pedagogisk utdannelse. IMO godkjenning og IECEX sertifisering!!

Kontakt oss på: kurs@forteconcept.no for mer info / påmelding.

Forte Concept AS holder til på Ullandhaug i Stavanger:
Professor Olav Hanssens vei 7A,
4021 Stavanger

Ken Arve Jonassen
Mobil: 911 07 750
Epost:kenarve@forteconcept.no